Case

Asunto Oy Luotsikatu 4

Perinteinen putkiremontti vanhassa arvokiinteistössä. Katajanokalla sijaitsevassa vanhassa arvokiinteistössä käynnistyi putkiremontin hankesuunnitteluvaihe vuoden 2021 alussa ja hankkeen on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 1906 rakennetun talon pihasiipi toimi alkujaan kahvipaahtimona ja varsinainen rakennus paahtimon työntekijöiden asuinrakennuksena. Kiinteistö on toiminut myös monien merkkihenkilöiden, kuten Tove Janssonin ja Hugo Simbergin, kotitalona.

Hankkeen sisältö

Takoi vastaa hankkeen projektinjohdosta ja toteutusvaiheen valvonnasta sekä hankkeen suunnitelmallisesta ja kustannustehokkaasta läpiviennistä. ”Taloyhtiön hallitus on tehnyt poikkeuksellisen hyvää työtä lähtötietojen kanssa. Taloyhtiön korjaushistoria on hyvin dokumentoitua ja alkukartoitukset on laadittu kattavasti. Kiinteistö on laserkeilattu kaikkien tilojen osalta ja ilmanvaihtokanavien reitit on selvitetty huolellisesti etukäteen,” kertoo projektinjohtajana toimiva Antti Ollikainen. Vanhasta toisen kerroksen liiketilasta on osakasmuutoksena suunniteltu asuntoja. 

Taloyhtiön puheenjohtajana toimii taloyhtiössä jo vuodesta 1973 asunut Jussi Suomala. Haastattelimme Jussia remontin alkuvaiheista.

Remontin tarve ja lähtölaukaus, miksi juuri nyt?

”1973 talossa toteutettiin edellinen putkiremontti, jolloin uusittiin vesijohdot ja viemärit. Kylpyhuoneet pinnoitettiin muovitapeteilla- ja matoilla. Valtaosa kylpyhuoneista on laatoitettu osakkaiden toimesta vuosien saatossa. Työn laatu on ollut vaihtelevaa, muutamia vesivahinkoja aiheutunut ja viemäreissä ollut tukoksia. Oli tullut aika toteuttaa talon toinen putkiremontti.”

Miten Takoin Antti Ollikainen valikoitui hankkeeseen projektinjohtajaksi?

Projektinjohtajaa kilpailutettiin laajasti eri toimijoiden kesken. Muutamat henkilöt pääsivät haastatteluun ja Antti Ollikainen teki vaikutuksen. Tätä valintaa ei ole kaduttu.

Kuinka hankkeen sisältö määritettiin?

Hankesuunnitelma toteutettiin taloyhtiön hallituksen toimesta. Lähtökohdat kirjattiin ylös ja kaikki mahdolliset putkiremontin yhteydessä tehtävät työt laitettiin listalle. Listausta karsittiin ja päädyttiin talotekniseen peruskorjaukseen, siihen lisättiin tarpeelliset ja järkevät remontin yhteydessä tehtävät toimenpiteet. Muodostui maltillinen paketti, jonka pohjalta lähdettiin suunnitelmia laatimaan.

Miten päätöksenteko on edennyt hankkeessa?

Tässä taloyhtiössä asiat menevät kuten suunnitellaan. Yhtiökokoukseen asiat valmistellaan sen verran hyvin, ettei ristiriitoja synny. Putkiremontin vaiheet ovat menneet sujuvasti eteenpäin ilman vastalauseita. Päättävässä yhtiökokouksessa hallitus sai kiitoksia hyvin hoidetusta valmistelutyöstä. 

Remontin toteutusvaihe ja vanhan talon yllätyksellisyys

Suurimmat yllätykset hankkeessa ovat liittyneet vanhoihin rakenteisiin ja niissä piileviin yllätyksiin. Vanhoja suunnitelmia ei juurikaan ole ollut käytettävissä. Viime vuosisadan alun rakennuksessa välipohjat on rakennettu puupalkkien varaan, täytöt on tehty oljella ja hiekalla. Talossa on lisäksi 30 toimivaa tulisijaa. Vaikka huoneistoja on määrällisesti vähän, niin tekemistä riittää. Osakasmuutosten määrä remontissa on tällaisissa taloissa suuri. Kylpyhuoneet eivät sijaitse aina päällekkäin ja uusien nousureittien suunnittelu oikeille paikoille on vaatinut paljon työtä. Kohteen pääporrashuoneet ovat lisäksi suojeltu ja niihin ei saa tehdä muutoksia.

Hanke toteutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana ja toteutuksesta vastaa Redan Oy. Hankkeen kattavien lähtötietojen avulla suunnitelmista saatiin hyvät ja se näkyi myös urakoitsijoiden kilpailutusvaiheessa, tarjoukset olivat tasaisia ja vertailukelpoisia. Aikataulun mukaan valmista on tämän vuoden lopussa.

Vanhojen rakennusten korjauksissa on varattava riittävästi aikaa hanke- ja toteutussuunnittelun tekemiseen ja selvitystyöhön. Hankkeen projektinjohtajana toiminut Antti Ollikainen kiittää erityisesti taloyhtiön hallitusta huolellisesta työstä: ”Remonttia on valmisteltu taloyhtiössä huolella. Asukkaita on tiedotettu avoimesti ja heitä on valmisteltu tulevaan remonttiin. Hallituksen erityinen sitoutuminen hankkeeseen on helpottanut hankkeen eteenpäin viemistä. Hallitusta on lisäksi tukenut ammattimainen isännöinti.”

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Suomala on kirjoittanut taloyhtiöstä kirjan, joka julkaistiin vuonna 2006, kun talo juhli satavuotista historiaansa. Kirjassa tarkastellaan yksityiskohtaisesti taloyhtiön tarinaa, sen merkittäviä asukkaita ja tapahtumia vuosien varrella. Suomala on tehnyt mittavaa tutkimustyötä ja dokumentoinut kiinteistön historialliset vaiheet, luoden arvokkaan tietolähteen talon menneisyydestä. Tämä kirjallinen panostus kuvastaa hallituksen vahvaa sitoutumista ja kiinnostusta talon perinteiden säilyttämiseen sekä sen arvokkaan historiallisen taustan tunnustamiseen.