Case

Vallilan Konepaja

Konepajan kehittyvä alue Helsingin Vallilassa

Historiallinen ja suojeltu suurhanke


Konepajan alue Vallilassa on rakennushistoriallisesti merkittävä alue Helsingissä. Kolmen osa-alueen muodostamasta kokonaisuudesta (kokoonpanohalli, maalaamorakennus ja sähköjunahalli) kaksi ensimmäistä ovat asemakaavalla suojeltuja.

Historiallisesti merkittävä rakennus ja sen rakenteet ovat edellyttäneet tiimiltä erityisiä toimenpiteitä. Vanhat rakennukset ovat teräsrakenteisia ja kattorakenteet on toteutettu hoikilla teräsristikoilla. Rakennesuunnittelussa jouduttiin tekemään huomattava määrä kantavuuskokeita sekä laskelmia, jotta pystyttiin ottamaan huomioon lumikuormien, paloturvallisuuden sekä muuttuvien käyttötarkoitusten mukanaan tuomat vaatimukset. Tiukkojen suojeluvaatimusten täyttämiseksi kattorakenteisiin asennettiin kosteudenseuranta, jotta voitiin varmistua siitä, että muuttuvat sisäilmasto-olosuhteet eivät vahingoittaisi rakennusta. Kaikki suunnitelmat tuli hyväksyttää Museovirastolla. 

Taloteknisten järjestelmien yhteensovittaminen on tuottanut omat haasteensa hankkeeseen, sillä rakennus on otettu käyttöön vaiheittain. Iso osa tiloista on vuokrattu, ja Takoin roolina on ollut määritellä kiinteistön perusinfran liityntärajapinnat vuokralaisten käyttämille suunnittelijoille. Takoi on vastannut pääasiallisesti myös vuokralaisten tilasuunnittelusta rakenteiden ja talotekniikan osalta.

Konepajan kehittyvä alue

Konepajan alue rakentuu vähitellen, yksi tila kerrallaan. Tällä hetkellä alueella toimii aktiivisesti jo Padel-halli, kuntosali ja golf-simulaattori, päivittäistavarakauppa Lidl ja Kansallisteatteri. Myös parkkialueita on valmistunut käyttöön. Alueella toimii jo myös tapahtumatilat Train Factory Food & Libations ja Konepajasalin konserttitila.

Tunnettu Corona-Baari viihdyttää asiakkaitaan maalaamorakennuksessa väistötiloissa, josta myöhemmin valmistuu baarille pysyvä toimitila.

Suurhankkeen valtava tiimi

Olemme työskennelleet hankkeen parissa vuodesta 2018 ja se on työllistänyt Takoissa 7 täysipäiväistä asiantuntijaa kolmen vuoden ajan. Takoi vastaa hankkeessa Rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnittelusta, sekä LVI- ja sähkövalvonnasta.

Konepajan hankkeen suunnittelusta vastaa kansainvälinen suunnittelutiimi, jossa vastuukonsulttina toimii arkkitehtitoimisto AD Studio. Monitahoisessa ja vaativassa hankkeessa tarvitaan useiden eri alojen asiantuntijoita, kuten rakennusfysiikan, rakennetekniikan ja rakennushistorian ammattilaisia. Museovirasto on hankkeen olennainen toimija, ja käymme dialogia suunnitelmista viikoittaisilla työmaakierroksilla.